CHP insan Hakları Açıklaması

Cumartesi, 10 Aralık 2011 23:16 Mudanya.gen.tr
Yazdır

Erhan Özekin CHP İlçe Merkezinde İnsan Hakları Günü Açıklamasını YaparkenCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya İlçe Örgütü Başkanı Erhan Özekin 10 Aralık İnsan Hakları Günü  nedeniyle yaptığı açıklamada, “İnsan olmakla kazanılan hakların verilmediği bir toplumda insan haklarından söz edilemez. Adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir hür yurttaş ondan yoksun  bırakılamaz.” dedi. 

Özekin, “İnsan hakları; insanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak onuru ile sahip olması gereken hakların hepsidir. (İnsanın bedeni köle olabilir, ama ruhu özgürdür) diyen Seneca  Milattan Önce (M.Ö.) 4.yüzyılda köleliğin insan haklarına aykırı olduğunu ifade etmesi ile birlikte insan hakları mücadeleleri, özgürlük kavramı temelinde, temel hakların belirlenmesi mücadelesini başlatmıştır. İnsanın değişimi ve gelişiminin sonucunda 10.Aralık 1948 yılında 30 maddeden oluşan İnsan Hakları  Evrensel Bildirgesi doğmuştur.

Tıkla Dinle CHP İlçe Başkanı Erhan Özekin'in İnsan Hakları Günü Açıklaması

Bu hafta 63. yılını kutladığımız insan hakları evrensel bildirgesi insanlık tarihinde her insanın bireysel kişiliğini korumaya yönelik bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Ama ülkemizde insan hak ve özgürlükleri ya AB’ye girmek için veriliyor, ya da ülkemizin belli bölgelerinde yaşanan sorun ve sorunlardan dolayı gündeme geliyor ve tartışılıyor. Çok partili yaşama geçtiğimiz 1946 yılından sonra yaşanan 1960, 1980 askeri darbeleri, diğer muhtıralar demokrasiyi kesintiye uğratarak bireyin anayasal düzenlemelerle elde ettiği kazanılmış olan seçme ve seçilme hakkı, ülke yönetimine katılma hakkını ihlal eden ve demokrasi adına kabul edilemeyecek insan hakları ihlalleridir. Bağımsız ve tarafsız yargının temeli insan haklarının hukuk yoluyla korunması esasıdır.

Özgürce düşünme hakları ellerinden alınan, Magna Carta’nın  39.maddesi bile hiçe sayılan, mahkemeye çıkmadan, ceza almadan hapsedilen, adil yargılanma hakkı verilmeyen, insanlık onurlarıyla oynanan, yaşam haklarına müdahale edilen, hukukun üstünlüğü ilkesi uygulanmayan, özel yaşama bile müdahale edilen, telefonların dinlendiği, sömürenlerin sömürmeye devam ettiği, güçsüzün değil güçlünün yanında yer alınan, insan olmakla kazanılan hakların verilmediği  bir toplumda insan haklarından nasıl söz edeceğiz. Böyle bir ortamda hepimizin 10 Aralık İnsan Hakları Günü Kutlu olsun” dedi.

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ BASIN AÇIKLAMASI 10.ARALIK .2011 İNSAN HAKLARI GÜNÜ

İnsan hakları ;insanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi,saygı,dostluk duygularını geliştirmek,insanın insan olmak onuru ile sahip olması gereken hakların hepsidir.
‘’İnsanın bedeni köle olabilir, ama ruhu özgürdür’’ diyen Seneca M.Ö. 4.yy.da köleliğin insan haklarına aykırı olduğunu ifade etmesi ile birlikte insan hakları mücadeleleri, özgürlük kavramı temelinde, temel hakların belirlenmesi mücadelesini başlatmıştır.

Devletler önceleri baskıya dayanan bir anlayışla yönetilmekteydi.Bu anlayışa son vermek amacıyla 1215 yılında İngiltere Kralı 1. John’a kabul ettirilen 63 maddeden oluşan Magna Carta,insan hakları kavramının ilk belgesi sayılır.Büyük Özgürlükler Sözleşmesinin 39.maddesi şöyle der ; Özgür hiçkimse  kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip,  hüküm giymeden tutuklanmayacak,      hapsedilmeyecek,mal ve mülkden yoksun bırakılmayacak,kanun dışı ilan edilmeyecek,sürgün edilmeyecek,zarara uğratılmayacak.  Adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir hür yurttaş ondan yoksun  bırakılamaz.

1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi’nden sonra Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulamasını başlatmıştır. İnsanın değişimi ve gelişiminin sonucunda 10.Aralık 1948 yılında 30 maddeden oluşan İnsan Hakları  Evrensel Bildirgesi doğmuştur.

Bu hafta 63. yılını kutladığımız insan hakları evrensel bildirgesi   insanlık tarihinde her insanın bireysel kişiliğini korumaya yönelik bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.Ama ülkemizde insan hak ve özgürlükleri ya AB’ye girmek için veriliyor,ya da ülkemizin belli   bölgelerinde yaşanan sorun ve sorunlardan dolayı gündeme geliyor  ve tartışılıyor. Çok partili yaşama geçtiğimiz 1946 yılından sonra yaşanan 1960,1980 askeri darbeleri, diğer muhtıralar demokrasiyi kesintiye uğratarak bireyin anayasal düzenlemelerle elde ettiği kazanılmış olan seçme ve seçilme hakkı,ülke yönetimine katılma hakkını ihlal eden ve demokrasi adına kabul edilemeyecek insan hakları ihlalleridir. Bağımsız ve tarafsız yargının temeli insan haklarının hukuk yoluyla korunması esasıdır.

Özgürce düşünme hakları ellerinden alınan, Magna Carta’nın  39.maddesi bile hiçe sayılan, mahkemeye çıkmadan ,ceza almadan  hapsedilen, adil yargılanma hakkı verilmeyen, insanlık onurlarıyla oynanan, yaşam haklarına müdahale edilen,hukukun üstünlüğü ilkesi uygulanmayan, özel yaşama bile müdahele edilen, telefonların dinlendiği,sömürenlerin sömürmeye devam ettiği,güçsüzün değil güçlünün yanında yer alınan, insan olmakla kazanılan hakların verilmediği  bir toplumda insan haklarından nasıl söz edeceğiz. 

İnsanca yaşamanın öneminin anlatılmadığı,insana haklarına saygının gösterilmediği,özgürce yaşamın olmadığı, böyle bir ortamda 10 Aralık İnsan Hakları Günü Kutlu olsun.
Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.                    
                                                    
ERHAN ÖZEKİN
 CUMHURİYET HALK PARTİSİ MUDANYA İLÇE BAŞKANI

 

www.radyopoyraz.com  www.radugaturk.com

Son Güncelleme ( Pazar, 11 Aralık 2011 00:02 )