Mudanya Haber Arşivi

_

Font Boyutu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa 2012 Yılı Haber Arşivi Mudanya SGK'dan İşverenlere Önemli İş Kolu Kodu Duyurusu

Mudanya SGK'dan İşverenlere Önemli İş Kolu Kodu Duyurusu

E-posta Yazdır PDF

Ali Tümtürk Mudanya SGK Merkez MüdürüSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mudanya Merkez Müdürü Ali Tümtürk yazılı olarak yaptığı açıklamada işverenleri uyararak..

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işyerinin işkolu kodunun tescil tarihinden itibaren hatalı belirlenmesi ile işyerinde faaliyet değişikliği nedeniyle işkolu kodunun sonradan değiştirilmesi farklı usul ve esaslara bağlandığını hatırlattı.

Ali Tümtürk'ün yaptığı açıklamanın tam metni şöyle;

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Mudanya Sosyal Güvenlik  Merkez Müdürlüğü

DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işyerinin işkolu kodunun tescil tarihinden itibaren hatalı belirlenmesi ile işyerinde faaliyet değişikliği nedeniyle işkolu kodunun sonradan değiştirilmesi farklı usul ve esaslara bağlanmıştır.

İşkolu Kodunun Tescil Tarihinden İtibaren Hatalı Belirlenmesi5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 83. Maddesine göre; Kısa vadeli sigorta kolları primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilir. Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin gösterildiği 22.08.2008 tarih ve 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine göre belirlenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, işyerinin tespit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecesini yaptıracağı incelemelere dayanarak kendiliğinden veya işverenin talebi üzerine değiştirebilir.
Kurumca yapılacak değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından en az bir ay önce işverene, işveren tarafından değişiklik isteğinin de takvim yılından en az iki ay önce Kuruma bildirilmesi şarttır. Daha açık bir ifade ile bir işyerine ait işkolu kodu işverenin hatalı beyanı veya Kurumun hatalı değerlendirmesi sonucu baştan beri hatalı belirlenmişse yapılacak değişiklik geçmişe etki etmediği gibi uygulama tarihi de takip eden yılbaşı olacaktır.

Örneğin; inşaatların binalarının çatısını yapan işveren işyerinin işkolu kodunun 4391 (çatı işleri) olması gerekmekle birlikte işveren hatalı olarak işyeri bildirgesine konfeksiyon ürünleri satışı yazdığı içim Kurum tarafından işkolu kodu 4642 (tekstil ürünlerinin toptan ticareti) verilmiştir. Bu durumda işveren değişiklik talebini takvim yılından en az 2 ay önce Kuruma bildirirse değişiklik takip eden yılbaşından itibaren geçerli olacak, işverenden prim farkı istenmeyecek, idari para cezası uygulanmayacaktır.

Faaliyeti Değişen İşyerlerinde İşkolu Kodu Değişiklik Taleplerinin Geç Yapılması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 84. maddesi gereği, işverenler, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay içinde Kurumumuza bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim üzerine Kurumumuz, yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve derecesini değiştirebilir. Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilirse bu konuda Kurumumuz tarafından verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki aybaşından başlanarak uygulanır.


Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişiklik bir ay içinde bildirilmezse; tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği, tehlike sınıfı düşüyorsa, değişikliğin Kurumumuz tarafından öğrenildiği tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki aybaşından itibaren uygulanmak üzere, karar alınır ve ilgililere tebliğ edilir. Dikkate edilirse burada işkolu kodu başlangıçta doğru belirlenmiş ancak işveren faaliyet alanını değiştirdiğini diğer bir ifade ile işkolu kodu değişikliği talebini bir aylık süre içinde yapmamıştır.

Böylesi durumlarda prim nispeti yükseliyorsa işkolu kodu değişikliğine dayalı olarak değişikliği takip eden aybaşından geçerli olmak üzere geriye dönük fark primin Kuruma ödenmesi gerekecektir. Ancak bu işlem nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Değişiklik nedeniyle prim oranı düşüyor ise bu kez değişiklik geçmişe dönük olmayacak, işverenin Kurumumuza başvuruda bulunduğu tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır.


Örneğin; 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 8211 işkolu kodunda (büro işi) işlem gören ve daha sonra 15 Nisan 2012 tarihinden itibaren inşaatların yıkım işini üstlenen (işkolu kodu: 4311) işveren, işkolu kodu değişikliğini bir aylık süreden sonra 10 Eylül 2012 tarihinde yapmış ise değişiklik 15 Nisan 2012 tarihini takip eden aybaşı olan 1 Mayıs 2012 tarihinden geçerli olacağından 2012/Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül dönemleri için APHB’deki matrahın %2’si oranında ilave prim farkı ödeyecektir. Ancak işverene idari para cezası uygulanmayacak, prim farkı ve buna bağlı olarak gecikme zammının tahsili ile yetinilecektir.


Özellikle belirtelim ki; sonradan çıkan bu prim farkı, daha önceki teşvikli aylık prim ve hizmet belgelerini etkilemeyecek, işverenin değişiklik öncesi yararlandığı 5 puanlık prim indirimine ilişkin 5510 kanun türlü belgeler (14857, 54857, 4447, 6111 ve benzeri kanun türlü belgeler içinde geçerli) için herhangi bir teşvik iptali işlemi yapılmayacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.


ALİ TÜMTÜRK
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

 

www.radyopoyraz.com
www.radugaturk.com

Son Güncelleme ( Cumartesi, 15 Eylül 2012 13:15 )  

Diğer sitelerimiz

www.mudanya.gen.tr
Güncel Mudanya Haberleri.
www.mudanyahaberarsivi.gen.tr
Mudanya Haber Arşivi
www.mudanyarehber.net
Mudanya Haber Arşivi

www.radyopoyraz.com
Hayatın Müziği Bursa'da

Bursa Hava durumu

BURSA HAVA DURUMU