Mudanya Haber Arşivi

_

Font Boyutu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa Mudanya Haber Arşivi 2013 Yılı Haber Arşivi CHP'nin Güzelyalı İmar Planlarıyla İlgili İddiaları Dudak Uçuklatacak Cinsten

CHP'nin Güzelyalı İmar Planlarıyla İlgili İddiaları Dudak Uçuklatacak Cinsten

E-posta

Mudanya Mütarekesi sesli rehberCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya İlçe Başkanı Hüseyin Ihlamur, CHP Mudanya Belediyesi Meclis üyeleri Erhan Özekin, Emin Özer ve Ali Kaya'nın da teknik bilgi katılımıyla yaptığı basın açıklamasında, Güzelyalı İmar Planlarının kendilerine incelenme fırsatı verilmeden aceleye getirilerek usulsüzlük ve yanlışlıklar yapılarak Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Meclisi'ne gönderildiğini iddia ettiler.

CHP'nin iddiaları arasında Mudanya Belediye Meclisi'nde kabul edilen planlarla BŞB'ye sunulan planların birbirlerinden farklı olması da var. CHP imar planlarının Mudanya Belediye Meclisi'nin onayı ve bilgisi dışında dijital ortamda değiştirilerek Büyükşehir Belediyesine sunulduğunu savunuyor. Yapılan yanlışlıklar ve usulsüzlüklerin Güzelyalı halkının mağdur ettiğini vurgulayan CHP'liler niçin suç duyurusunda bulunmadıklarına da açıklık getirdiler.

JEOLOJİK ETÜDLERİN YAPILMAMASI 2 YIL KAYBETTİRDİ.

CHP Mudanya Belediyesi Meclis üyesi ve Güzelyalı eski Belediye başkanı Ali Kaya’nın yaptığı teknik açıklamada, “CHP meclis üyelerinin uyarısıyla planın olmazsa olmazı jeolojik etüt revizyonun yapılmadığı görülmüş ve dolayısıyla planında yapılamayacağı anlaşılmış bunun üzerine Mudanya belediyesi mi, BŞB mi bu jeolojik etütleri yapacak tartışması başlamıştır. Böylece ihale yapılmasına rağmen 2 yıl zaman geçmiştir.

Nihayetinde yeni firma çalışmalarına başladıktan sonra CHP’li komisyon üyelerine gösterilmeden oldu bittiye getirilerek planlar meclise havale edilmiştir. Bütün uyarılara ve tepkilere rağmen işlemin devam ettirilmesi askı süreci içersinde itirazların yoğunlaşmasını sağlamış 462 adet itiraz gelmiştir. İtirazların görüşülmesi sırasında da aynı olaylar yaşanmış yine komisyon CHP’li meclis üyelerine gösterilmeden, uzlaşma sağlanmadan itirazlar meclisten geçirilerek revizyon imar planları BŞB’sine taşınmıştır.


Tıkla Ali Kaya'yı Dinle

BŞB’si planları komisyonuna havale etmiş orada incelenmiş irdelenmiş tam meclise getirilirken usul ve esaslara aykırı olaylar ortaya çıkartılmış bu nedenle komisyona geri çekilmiştir. Güzelyalı revizyon imar planları imar komisyonunda incelenip Mudanya belediye meclisine karar için geldiğinde 1/1000’lik revizyon planlarında belediye meclisince eksik kalan kısımların düzeltilmesi varsa hataların giderilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi için ek bir süre istedik. Başkan bu ek süreyi vermedi. Yeterli incelemeler yapıldı ek süre vermek zaman kaybıdır dedi." diye konuştu.

BİRİLERİNE İMTİYAZLAR MI SAĞLANDI?

CHP  Meclis Üyesi Ali KayaAli Kaya açıklamasının devamında "CHP meclis grubu olarak temel kaygımız bu işler yapılırken bu aceleci düşüncenin arkasında birilerine genel uygulamaların dışında imtiyazlar mı sağlandı? Revizyon planlarından sonra yaratılacak bir rant varsa birileri adına değil de Güzelyalı halkı adına olması gerektiğini dile getiremedik. Meclis üyeleri revizyon planlarını tartışmadan 13.09.2013 tarihinde alelacele meclisten oy çokluğunla geçti. CHP meclis grubu Güzelyalı halkının mağdur olmaması, hatalar nedeniyle sürenin uzaması, eksikler varsa tamamlanması için ısrarla ek süre istemesine rağmen başkan dinlemedi.

Şimdi ne oldu? Güzelyalı revizyon askı itirazları BŞB meclisinden geçemedi. Güzelyalı halkının 5 yıllık mağduriyeti halen devam ediyor.

23.11.2013 tarihinde yapılan BŞB’si meclisinde görüşülen Güzelyalı revizyon askı itirazları BŞB’si imar komisyonu başkanın önerisi üzerine paftada yapılan bazı değişiklikler bu değişikliklerin sehven Mudanya imar komisyonu raporuna meclis kararına yansıtılmadığından BŞB’si imar komisyonuna geri çekilmesini ve Mudanya belediye meclisinin yapacağı olağanüstü toplantıyla, Paftayla komisyon raporunun ve Meclis kararının aynı şekilde düzeltilerek BŞB’si meclisine gelmesini önerdi. 03.12.2013 tarihinde BŞB’si meclisinde görüşülecek dedi.

29.11.2013 Tarihinde yapılan Mudanya meclisinin olağanüstü toplantısında ; gündemin 2. Maddesinde imar ve şehircilik müdürlüğünün 2013/4581 sayılı Güzelyalı askı itirazlarına 10 adet raporun eklenmesi ile ilgili talebin…. 462 adet revizyon askı itiraz listesinde olmayan 10 adet değişiklik listesi kim veya kimler tarafından hazırlandı? liste nereden geldi? Bu usulsüzlüğü niye yapıyorsunuz? Bu değişiklikler usule aykırıdır. Burada alınan karar doğrudan BŞB’si imar komisyonluğuna gitmez ancak BŞB’si meclisinden havale edilmesi gerekir dememize rağmen AKP grubu ve Belediye başkanı dinlemedi. Kararı CHP grubunun red oyununa karşılık oy çokluğuyla Belediye Meclisinden geçirdiler. Sonra ne oldu?

BŞB’si meclisinin 03.12.2013 tarihinde yapılan toplantısında Güzelyalı revizyon askı itirazları BŞB’si imar komisyonunda görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edildi. Eğer imar komisyonunu incelemesini tamamlarsa BŞB’sinin 19.12.2013 yapılacak toplantısında görüşülecek” diyerek teknik bilgilendirme ve açıklamasını bitirdi." dedi.

SUİSTİMALLER NETİCESİNDE GÜZELYALI ÖLÜ BİR ŞEHİR GİBİ ATIL DURUYOR

Güzelyalı gidin bakın ölü bir şehir gibi atıl duruyor. İmar planlarındaki gecikme buradaki halkı aç bırakmıştır. Mudanya Belediyesi Güzelyalıya adaletsiz davranmıştır. Bademli, Çağrışan ve diğer yerlerdeki imar planları çıkıyorsa Güzelyalı'da çıkmalıydı. Bu konuyla ilgili bölgesel mazeretleri kesinlikle reddediyoruz. CHP olarak biz belediye yönetiminiz alırsak Sosyal Belediyeciliği hakim kılacağız.

Planlarla ilgili maalesef çok büyük suistimaller yaşandığını görüyoruz.Biz zaten bu suistimaller neticesinde bugünlere gelindiğini de görüyoruz.

Bunlar hayati meselelerdir. Seçim üzerine bırakılacak konular hiç değildir. çünkü belediye meclis üyelerinin tavır, düşünce ve hareketleri seçime odaklı olarak tezahür edebilir.Hayati meseleler son dakikaya kalmıştır. Bu bile belediyecilik açısından bir facia dır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADIK ÇÜNKÜ.

CHP Meclis üyesi Emin Özer soruları yanıtlarkenAli Kaya gelen bir soru üzerine suistimaller hakkında suç duyurusunda bulunmadıklarını çünkü Güzelyalı halkının geçen süreler de göz önüne alınırsa mağdur olduğunu CHP'nin yapacağı suç duyurusu ve iptal isteminin hem yöre halkının mağduriyet süresi ve derecesini arttıracağını, hemde birilerinin eline "Bakın CHP itiraz etti işiniz olmadı. Hep itiraz ediyorlar hep CHP işinizi engelliyor" diyerek halkı mağdur edenin CHP imiş gibi lanse edeceklerini çok iyi bildiklerini belirtti. Ali Kaya CHP'nin çözülebilecek sorunların halledilmesi için CHP olarak var güçleriyle çalıştıklarını ve seçimlere 3 ay kala böyle bir planı sonlandırmanın mümkün olmadığını, seçimle ilgili suistimallerin mutlak olduğunu, Güzelyalı'nın %100 olamasa bile % 60'ının sorunlarının çözülmesini arzu ettiklerini söyledi. Kaya imar planlarının Güzelyalı halkı için hem ekonomik getiri hem de mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.


Tıkla Dinle

MUDANYA BELEDİYESİ'NDE NELER OLUYOR?

Mudanya Mütarekesi sesli rehber

Meclis Üyesi Erhan Özekin ise, “Mudanya belediyesinde neler oluyor?" sorusuyla dikkatleri toplayan açıklamasında, “Mudanya belediyesi ne iş yapar? Bu yapılan yanlışlıklarla çok büyük suç işleniyor, acaba farkındalar mı ? Bir karar düşünün ki Mudanya belediye meclisinden geçiyor yani karar onaylanıyor. Oy birliği veya oy çokluğuyla, karar nereye gidiyor? BŞB’sine . Ama Mudanya meclisinden geçen karar aynen BŞB’sine gitmesi gerekirken bazı değişikler oluşuyor.

Mudanya belediye meclisinin herhangi bir kararı olmadan, herhangi bir görüşü olmadan nasıl bazı değişikler paftaya nasıl işleniyor? Değerli arkadaşlar bu bir yasal suçtur. Bu usulsüzlüğün cevabını bekliyoruz. Diyelim ki ! Bir usul hatası yaptı iseniz belediyenin imar müdürü, şehir plancısı belediye başkan yardımcıları var, böyle bir usul hatasını nasıl yaparlar? Böylesine bir usül hatası olmaz. Matematikte iki kere iki dört eder. Ama Mudanya'da etti arkadaşlar. Bunun cevabını yekililerden bekliyoruz. Bunları bize açıklasınlar.

Tıkla Erhan Özekin'i Dinle

Bu iş bu kadar basit değil. Bir de bu kararlar Mudanya belediye meclisinde usulsüz olarak olağanüstü toplantıyla geçiriliyor. 29.11.2013 Tarihinde yapılan olağanüstü meclis bile yapılanların ne kadar usulsüz ve hatalı olduğunun göstergesidir. Bu usul hatasının sıkıntısını da Güzelyalı halkına çektiriyorsunuz . Mudanya Belediyesi'nde neler oluyor? Mudanya belediye başkanlığı nedir ne iş yapar bunların cevabını bekliyoruz.

Sayın başkan bu tür hataların affı bize göre söz konusu olamaz.

Revizyon planlarında, eksikler için ek süre isteyerek zamanın yeterli olmadığını ısrarla belirtmemize, şeffaf davranılması gerektiğini sürekli vurgulamamıza rağmen , AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla aceleyle meclisten 13.09.2013 tarihinde geçirdiler. Planlarda eksiklerin, hataların isteyerek veya istemeyerek var olduğunu kabul ettiniz. Düzeltilmesi için telaşa düşerek hatalar zincirini uzattınız. Şimdi ne oldu CHP grubunun 13.09.2013 tarihinde Belediye meclisinde söyledikleri aynen gerçekleşti. O zaman bizleri dinlediyseniz şimdi Güzelyalı planları onaylanırdı. İşler de bu kadar uzamaz, Güzelyalı haklıda mağdur olmamış olurdu” dedi.

Özekin Belediye Başkanı Aktürk'ün BŞB toplantısındaki konuşma tutanaklarını da basına okuyarak "tutanaklardan anlaşılıyor ki Başkan Aktürk'te hata yaptığını kabul ediyor" dedi.

Erhan ÖZEKİN "Hatayı Yapan Mudanya Belediyesi dir. Tutanaklar Bunu İspatlıyor"

Basın mensuplarının "Güzelyalı İmar revizyon planlarında hatayı Mudanya Belediyesi mi yoksa BŞB'si mi yaptı?" sorusu üzerine CHP Meclis üyesi Erhan Özekin Mudanya Belediye Başkanı Hasan Aktürk'ün BŞB Meclis Toplantısındaki konuşmasını BŞB tutanaklarından okuyarak cevapladı.

Hasan Aktürk BŞB toplantısında konu hakkında neler söyledi. İşte o cevap ve yapılan hataların akıbetinde süreç ne olacak? Tıkla Dinle

Söz alan Ali Kaya CHP'nin Güzelyalı İmar Revizyon Planlarıyla ilgili olarak asla suçlanamayacağını meclis tutanaklarıyla CHP gurubunun defalarca inceleme için ek süre talep ettiğini ve yaşanan süreçte ret verdiğini veya şerh koyduğunu vurguladı.

Mudanya Belediyesi Başarılı mı? Ayrıcalık ve Suistimal Söz Konusuysa Kamu Yararına Niçin Suç Duyurusunda Bulunulmuyor?

Basın mensubunun sorusu üzerine Ali Kaya Mudanya Belediyesi'nin 350 milyon lira yatırım gerçekleştirdiğini söylediğini fakat Bursa'nın diğer yerleşim yerleriyle karşılaştırıldığında bunun çok cılız kaldığını çünkü Mudanya Belediyesinin yatırımları çekecek proje üretemediğini iddia etti.

Flaş Bellek Üzerinde ki Planlar Yolda Değişebiliyor mu?

Komisyon ve belediye meclisinden geçen planların dijital ortamda BŞB'ye götürülürken yolda değiştirilerek suistimallerin kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini vurgulayarak ciddi iddialarda bulundu. Tıkla Dinle

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ihlamur'dan Balbay'a Anlamlı Selam

İlçe Başkanı Hüseyin Ihlamur ise, CHP gündeminin çok yoğun olduğunu belirterek, özgürlüğüne kavuşan gazeteci ve CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın özgürlüğünün bedelini ağır ödediğini, çağdaş, aydınlık bir Türkiye yaratmak için sergilediği Kemalist duruşunun bedelini ödediğini belirterek başladığı konuşmasında " Bugün Balbay'ın yaşadığı özgürlüğünün tadını umarım ve dilerim ülkemiz yaşar. Bu karanlık hain ve bölücü güçlerden kurtularak. Kahrolsun karanlık, hain ve bölücü tüm güçler. Yaşasın Balbaylar" dedi.

Türkiye'de İnsan Hakları Hiçe Sayılmaktadır.

Ihlamur günün Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatarak "Ülkemizde İnsan haklarının yerle bir edildiği hiçe sayıldığı bir dönem yaşatılmakta dır. Maalesf bugün kü hükümetin uygulamalarından dolayı dünyada ülkem için bugünün anlamı çok büyük. Tüm dileğimiz AKP hükümetinden bir an evvel kurtulup insanların haklarını alabildiği ve özgür bir Türkiye istiyoruz." dedi.

Hükümet Mudanya Belediyesi İçin Oldukça Sessiz Kalıyor!

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ihlamur Nilüfer Belediyesi ile Mudanya Belediyesini kıyaslayarak "bir tarafta ödüller bir tarafta yolsuzluklar, tutuklanmalar. Nilüfer ile Mudanya Belediyeleri arasındaki tek fark biri CHP diğeri AKP belediyesi olması dır. Hükümet nedense tutuklama ve yolsuzluklara rağmen Mudanya'ya müfettiş ordusu göndermedi. Oldukça sessiz kaldı. Halbuki Adana veya Gemlik belediyeleri aklıma geliyor. Buralarda belediye başkanları görevden alındı. yani AKP belediyelerine uygulama başka diğer belediyelere uygulama başka.

Değerli halkımız bunları değerlendirecek, hatta hesap sormayanlardan da hesabını soracaktır. O günleri mutlaka yaşayacağız." dedi.


CHP Mudanya İlçe Başkanı Hüseyin Ihlamur Güzelyalı Askı İtirazlarına ilişkin olarak “Mudanya belediyesinde neler oluyor? Mudanya belediyesi ve Mudanya Belediye Başkanlığı nedir? Ne iş yapar? Bu arada AKP yakın kişilerin inşaatların hızlı bir şekilde devam etmekte, onlar için mağduriyet şöyle dursun bol kazanç devam ediyor. Onların istediği bizim işler yürüsün diğerleri özellikle iş yapamasın. Gerekirse devam eden yandaş inşaatlar resimlenerek kanıtlanabilir” dedi.

Hüseyin Ihlamur "Bu sefer daha haklı olarak karşılarına çıkacağız. Suç Duyurusu günü de yaşayacağız"

CHP ilçe Başkanı Hüseyin Ihlamur "BŞB gurup başkanımız Osman Ayrıdilli'nin tamamen yasadışı dır. 224 nolu meclis kararı usulsüz olarak yolda değiştirilerek büyükşehire yollanmıştır reddediyorum yazısıda elimizde. Konuyu siyasi boyutta değerlendiriyorum hukukcularımız konuyu inceliyor. Ayrıca ayın 19 unda BŞB nin yapacaklarını da görmek istiyoruz. Sonrasında suç duyurusu evreside yaşanacak. Ama bu sefer çok daha temkinli çalışıyoruz" dedi.

Tıkla Dinle

Son Güncelleme ( Perşembe, 12 Aralık 2013 15:01 )  

Yorumlar  

 
+3 #1 Ah Ah 12-12-2013 16:44
keşke 7+1 için ve halı saha için çekimser kalacağınıza etkili bir muhalefet yapsaydınız. Mudanya'da aldatma ve kandırmacıların eylemlerine daha önce tepki koysaydınız
 
 
0 #2 zafer 12-12-2013 21:28
bunları sorgularken sayın chp li meclis üyelerimiz acaba kendi içlerinde olupta Güzelyalı belediyesinde aktif görevde iken yapılan yolsuzlukları unutacak kadar yaşlandılarmı:) ) pek sanmıyorum öyle görünmüyor hatta baya bi gençleşmişler göründüğü kadarıyla
 
 
-1 #3 zafer 12-12-2013 21:38
bazen düşünüyorumda yaşlı bünyem yorgun olmasına rağmn hafızam ne kadar güçlü benim ,tanıdık insanları gördükçe ortalıkta ah diyorum keşke alzehimer hastası olsaydımdaaaaaa rahatlayıp bi kenarda otursaydım diyorum ama yüce rabbim neylerse güzel eyler bana kişileri unutturmuyorsa vardır bir hikmeti ,mudanyaya dönmek eski yarenleri görmek ve bu ahvalde yaşamak pek güzelmiş sayın dostlarım sıksık görüşürüz artık
 
 
+1 #4 Vatandaş 13-12-2013 17:44
7+1 anladım da halı saha dan kastınız nedir sayın yorumcu?? Yine bilmediğimiz değirmenlere su mu taşınıyor?
 

Diğer sitelerimiz

www.mudanya.gen.tr
Güncel Mudanya Haberleri.
www.mudanyahaberarsivi.gen.tr
Mudanya Haber Arşivi
www.mudanyarehber.net
Mudanya Haber Arşivi

www.radyopoyraz.com
Hayatın Müziği Bursa'da

Bursa Hava durumu

BURSA HAVA DURUMU