Mudanya Haber Arşivi

_

Font Boyutu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa Mudanya Haber Arşivi 2013 Yılı Haber Arşivi Ülkemiz Üzerinde Oynanan Kirli Oyunlar

Ülkemiz Üzerinde Oynanan Kirli Oyunlar

E-posta

mudanya gen tr

“Açılım”, ”demokratik paket” adına ne derseniz deyin tüm hızıyla devam ettirilmek istenmekte,verilen tavizlerden şımaran “paranoyaklaşan” pkk lı katiller ve onların siyasi uzantıları taleplerini utanmadan sıralamakta ve siyasi iktidar da bunları büyük bir pişkinlikle ve umursamazlıkla dinlemekte ve  bütün bu olanlara sessiz kalmaktadır.

Bu oyunlar ülkemiz üzerinde yıllardan beri uygulanmak istenmekte ve yavaş,yavaş da uygulamaya konulmaktadır. Hulki Cevizoğlu “1919’un şifresi” adlı kitabında:
              

“ ABD tarafında Türkiye nin bölünmesi, yada işgal edilmesi aslında İzmir’in işgalinden 23 yıl önce planlanmıştı. ABD Kongresi’nin 31-Ocak-1896 tarihli 54.toplantısında aldığı “gizli karar” inanılmaz bir gerçeğin belgesidir. Belgede şöyle deniyor.”……”.ABD nin belirleyeceği bir temsilci ile her Hıristiyan ülkeden bir temsilcinin Osmanlı İmparatorluğu adında kabul edilemez ve inatla devam eden şeytani hareketlerinin düzene sokulması, bu karara göre: ABD temsilcisi mutlaka ABD vatandaşı olacaktır.Temsilci Hıristiyan ve ülke yöneticileriyle işbirliği yaparak aşağıdaki görevleri yerine getirecektir.
            

“………..Türkiye Devlet başkanlığına bir Hıristiyan seçilmelidir. Osmanlı İmparatorluğu “Hıristiyan eyaletlere ayrılmalıdır. Hıristiyan güçler”TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLTE LERİ “adı altında toplanmalıdır.” Türkiye Birleşik Devletleri, Uluslararası  Hıristiyan Komisyonu tarafından hemen tanınacaktır”.. 

……Türkiye sınırları içinde bir ”Ermeni Devleti” kurulmalıdır Türkiye’de ılımlı islam’ı benimseyen yönetimler kurulmalıdır….”            
           

Bütün bu planları gerçekleştirmek için her türlü yöntem, açık yada gizli olarak yüz yıldan fazladır deneniyor. Emperyalizm en etkin silah olarak  da “EKONOMİ”Yİ KULLANIYOR. Bunun için” özelleştirme “ adı altında cumhuriyetin kazanımları eşe dosta peşkeş çekilerek ülke dış borç kısır döngüsüne sokuluyor bu konuda ses çıkaran, ulusalcı kesimi suçlayıp, aşağılayanların, susturmak isteyenlerin hedefi, ulusalcı yurt severler değildir. Ulusalcı yurtseverlerin şahsında, Türkiye’nin ulusal bütünlüğü, üniter yapısı, devleti, Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık karakterimdir diyen Atatürk’ün tam bağımsızlık ilkesiyle hesaplaşmaktır. Amaç bellidir, Dünya Bankası, Dünya Ticaret örgütü. IMF ve benzeri kuruluşlar vasıtasıyla ülke borçlandırılarak ekonomimizi denetleyerek, sömürerek kendilerine bağımlı hale getirilmekte, bireyler bu hukuksuzlukları bilmesinler diye yandaş basın yaratılarak haber alma özgürlükleri kısıtlanmaktadır, “ Türkiye nin Etnik Yapısı. Halkımızın kökenleri ve gerçekler  ” kitabının yazarı Ali Tayyar Önder yakın tarihimizden ülkemizin bugünkü siyasi, ekonomik ve sosyolojik gerçeğini  anlatan bir belgeyi şöyle açıklamıştır.:

1961 yılında Washington daki Nato  Karargahı’nda yüksek rütbeli bir Türk subayının ele geçirdiği “daha yüksek gizlilik derecesinden daha gizli ““  bir dosyada :
         

“Sovyetler Birliği dağılacağı, Orta Asya da 5 yada 6Türk Cumhuriyeti kurulacağı,………Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Türklerini birleştirmemek için elden gelen yapılacağı, Türkiye ile bu devletler arasında tampon devletler kurulacağı, TÜRKİYE NİN LİDER DEVLET OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN, SİYASİ VE EKONOMİK BÜTÜN TEDBİRLER  ALINACAĞI. Tüm ana hatlarıyla belirtilmiştir.Çizilen bir haritada “Kürdistan, Ermenistan ve Büyük İsrail” bölge ve şehir adlarıyla gösterilmektedir….   İşte ülkemizdeki sıkıntıların ana nedenlerinin kökenindeki emperyal güçlerin gizli amaçları ve bu amaçları için, uygulamaları ve ne gerekliyse yapmaları yatmaktadır.
            

Her konuda Avrupa’yı örnek alan işbirlikçi hainler şunu bilmezler. Fransa ikinci Dünya Savaşı sonrasında 1.5 milyon Cezayir'liyi, 10binlerce Tunus'luyu katlettiklerini biliyorlar mı? Batı Bosna da 200.000 Müslüman  katledilmiş, genç kızların ırzına geçilmiş ve bu onurlu insanların çoğu Sırplardan olacak çocukları doğurmamak için intihar etmişlerdir. BM güvencesinde BM “Tarafından belirlenen “güvenli bölgeye sığınan 8.000 masum çocuk, genç, ihtiyar, ”Hollanda birliği “ tarafından Sırplara teslim edildiğini, bu zavallı insanların NATO askerlerinin gözleri önünde, üç adım ötelerinde kurşuna dizildiğini göz yumulduğunu biliyorlar mı? ABD nin, on binlerce Kızılderili, ve mayaları katlettiklerini soylarını tükettiklerini  biliyorlar mı? Ermenilerin 1915 yılında binlerce Azeri yi katlettiklerini biliyorlar mı?
           

Yakın tarihimizde Irakta ki Afganistan da ki, Pakistan da , Mısırda ki, Suriye deki Libya daki kıyımların, katliamların sorumlusu kimlerdir.?
      

Demokratik, laik bir hukuk devletinde, yargıyı yok sayan bir anlayışa yer yoktur. Çıkarları söz konusu olduğunda Batı da hak, hukuk, adalet yoktur. Hakkın adaletin olmadığı, en temel insan haklarının yok sayıldığı bir yerde, ne kültürel haklardan, ne kültüre saygıdan ve nede insanlıktan bahsetmek çok zor olması gerek diye düşünüyorum.
En temel insan haklarından olan “düşünce ve vicdan hürriyetini” kendi çıkarlarına göre yorumlayan, yok sayabilen, kendi ülkelerinde yabancılara karşı ayrımcılık yapan, çifte standartlı Batı nın, BİZLERE İNSANLIK DERSİ VERMESİ, HAKKI DA DEĞİLDİR HADDİDE değildir…..
      

Batı destekli bölücülere verilen bu tavizlere Ulus olarak tepkisiz kaldıkça  bölücüler, vatan haini işbirlikçiler isteklerini azıya aldılar. Bütçe görüşmeleri yapılırken PKK nın siyasi uzantılarında birisi T.B.M.M sinde 2014 yılı bütçe kanunu göstererek.  ”Siz Kürt Halkını inkar edemezsiniz” diye haykıran zavallıya ve yandaşlarına şunu sormak isterim:

---1921 yılında mili kurtuluş savaşı sürerken “KOÇKİRİ” isyanıyla Türk Ordusunu arkadan vurmaya çalıştıklarını biliyorlar mı?
Genç Türk Devletini boğmak için Yunan işgalini desteklediklerini  biliyorlar mı?,
Kürsüden batı nın uşaklığını yaparken ”Batının amansız bir “TÜRK” düşmanı olduklarını biliyorlar mı?
Türklüğü yok etmek için Sevr Antlaşmasını uygulamaya koyduklarını biliyorlar mı?....
1925 Şeyh Sait  isyanını, 1926-1930 Ağrı isyanlarını, 1938 Dersim, Hatay olaylarının arkasında Batının olduğunu biliyorlar mı?

Tüm bu gerçekler ortada iken Türk Devleti, Bilim Adamları siyasetçileri, bürokratları, Aydınları, medyası, Türk Halkı bu gerçeği, Batının tuzaklarla örtülü, komplolarla dolu, TÜRK DÜŞMANLIĞI POLİTİKALARININ İÇERİĞİNİ KAVRAYAMADIĞI MÜDDETÇE İÇİMİZDEKİ HAİNLERLE BAŞ EDECEĞİMİZE İNANMIYORUM, İNANMAKTA  İSTEMİYORUM…
     

Bu işbirlikçi bölücü hainlere de şunları sormak isterim:
      

330 milyonluk ABD 31 millet yaşar ama ,ülkede tek dil konuşulduğunu, 2007  de geçirilen dil kanunu” ile 110 milyon İspanyolca konuşan insanların “ana dilde eğitim “talebinde bulunulamadıklarını ancak, isterlerse seçmeli ders olarak alabildiklerini biliyorlar mı?..
     

Bir Almanın, Bir Fransızın ve bir İtalyanlın ana dil iddiasında bulunamayacağını biliyorlar mı? Birisi çıkıp anayasadan Amerikan ve diğer Avrupa ülkelerinde, ülkelerinin adının anayasadan çıkarılmasını veya çıkarın diyebiliyorlar mı? Ve İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve diğer ülke dillerini niye hala resmi dildir diye sorabiliyor, yargılaya biliyorlar mı? Resmi dil dışında savunma yapabiliyorlar mı, Devlet dairelerinde ana dilleri ve etnik dilleri ile ilgili iki tabela kullanabiliyorlar mı? Resmi dili dışında devlet dairesine bir dilekçe verebiliyor mu?
     

Veremezler, çünkü derhal kapı dışarı edilirler. Ama bizim ülkemizde bunları yaptıkları için ayrıca ödüllendiriliyorlar, maalesef…..
       

Sorarım: Kürtçe öğreten kurslar açmadınız mı? Devlet sizlere TV kanalı açmadı mı? Kürtçe yayın yapan radyolarınız yok muydu, bunları kullanabildiniz mi?  Sorarım vede merak ederim BASIN AÇIKLAMALARINIZI, MİTİNGLERİNİZİ O MÜCADELESİNİ VERDİĞİNİZ” ANA DİLİNİZLE “neden yapmıyorsunuz?
      

İşte uzaktan kumandalı yönetimler yüzünden ülkemizin bugün neden bu durumda olduğunu, neden yıllardır bir türlü ayağa kalkamadığını neden böyle korkunç boyutta borçlandırıldığını, tarımda ki, sanayideki, çöküşü kendine yeten ender ülkelerden olan ülkemizin yiyecek, hayvan yemi ithal ettiğini, madenlerimizin işgalini, yabancılara tarım arazilerimizin satışını, çiftçinin, köylünün tarlasının, traktörünün yabancı bankalarca ipotek altına alınmasını hatta haciz konulmasını, cehaleti, işsizliği, bölücülüğü, terörü  siyasi istikrarsızlığı,Türkiye ile ilgili bir çok şeyi BATININ BU YIKICI KUŞATMASINDAN OLDUĞUNU” sağır sultan” bile duydu ama bizim siyasiler anlamadılar duymadılar, duymak istemediler. Bunlara aydınların çıkarları için suskunluğu, sorumsuzluğu, çıkarcı kesimin işbirlikçiliği de eklendiği zaman söylenecek başka bir şey yok diye düşünüyorum.
       

Kalkınmanın, gelişmenin güçlenmenin temeli MİLLİ BİRLİKTİR, huzurdur. Bunun temeli ise “ULUSAL BİLİNÇTİR ”Eğer bu değerleri kaybederseniz geleceğiniz olmaz. Bunu bilen küresel güçler silahla giremedikleri ülkemizi “ ULUSAL BİLİNÇTEN “yoksun kılmak için çeşitli entrikalarla “BÖL,YÖNET” TEORİSİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORLAR.
    

Eski Almanya  Sosyal Demokrat Politikacı Helmut Schmit küresel sermayenin patronu ABD nin Türkiye politikası için söylediklerine bakar mısınız?:
ABD TÜRKİYE’Yİ BÖLECEK. ABD bu hedefini önümüzdeki 20 yıl içinde gerçekleştirecek.Türkiye topraklarında “KÜRDİSTAN ve ERMENİSTAN” kurma planlarını hayata geçirecektir.{Türkiye nin Etnik Yapısı.A.Tayyar ÖNDER]
Emperyalist güçlerin amacı “ULUS DEVLET”leri “etniklik “ temelinden bölerek, kendilerine bağımlı hale getirmek istedikleri yaşadıklarımızdan belli değil mi, anlamamız için neyi ve kimi bekliyoruz, işte onu da ben anlamış değilim….!!!!                                                 
                                                                        

Sebahattin ATAMER
Atatürkçü Düşünce Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Son Güncelleme ( Perşembe, 26 Aralık 2013 19:24 )  

Yorumlar  

 
+6 #1 ÖMÜR TANTEKİN 14-12-2013 10:36
TÜRKİYE HÜKÜMETİ YURT SEVERLERİ VATAN HAİNİ VATAN
HAİNLERİNİ VATANPERVER DİYE TANITMAKTA ÜN SALMIŞTIR
MİLL DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYAN HALKINI BAŞKA ÜLKE
HALKLARINA KÖLE YAPAN DOSTUNU DÜŞMANINI TANIMAYAN
DOSTLARIYLA DÜŞMAN OLMAYI BAŞARAN TÜRK HALKINI İŞ
BİRLİKÇİLERE EZDİREN ÜLKE ÇOKTAN BÖLÜNMÜŞTÜR
KİTLELER UYUR KERVAN YÜRÜR
 

Diğer sitelerimiz

www.mudanya.gen.tr
Güncel Mudanya Haberleri.
www.mudanyahaberarsivi.gen.tr
Mudanya Haber Arşivi
www.mudanyarehber.net
Mudanya Haber Arşivi

www.radyopoyraz.com
Hayatın Müziği Bursa'da

Bursa Hava durumu

BURSA HAVA DURUMU